عاشقان نعم الهی

سه شنبه 20 مرداد 1388


*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
در جامعه یی كه تلاش و بد عمل كردن نسبت به محرومان و بی اعتنا بودن نسبت به آنان همراه نباشد‚ مال مردم خوردن وجود نداشته باشد‚ اگر خلقیات اسلامی - همان چیزهایی كه در اسلام برای یك انسان فضیلت است‚ همان چیزهایی كه به تعبیر روایات‚ جنود عقل است - رواج پیدا كند‚ مردم اهل صبر و استقامت باشند‚ اهل توكل و تواضع و حلم باشند‚ نسبت به یكدیگر بدبین نباشند‚ نسبت به احوال یكدیگر بی تفاوت نباشند‚ نسبت به سرنوشت جامعه قناعت وجود داشته باشد‚ زیاده روی و اسراف و ریخت و پاش و این چیزها نباشد‚ اگر حرص و افزون طلبی در امور مادی نباشد‚ این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل می شود. گرفتاری امروز مردم دنیا‚ حتی كشورهای ثروتمند و پیشرفته‚ این چیزهاست. تهیدستی از اخلاقیات است كه انسانیت را امروز در دنیا پریشان كرده است.
(پیام نوروزی سال 1376 -تاریخ : 29/12/1375)

سه شنبه 20 مرداد 1388

*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
من می خواهم به مردم عزیزمان عرض بكنم كه امسال همه سعی كنند اسراف را كنار بگذارند. متاسفانه در زندگیهای ما اسراف وجود دارد. اسراف‚ یعنی تضییع نعمت الهی. یعنی نشناختن قدر نعمت الهی. البته بیشتر مخاطب ما در این سخن‚ افراد متمكنند. افرادی كه تهیدست یا متوسطند‚ به نظر می رسد كه اینها كمتر اسراف می كنند‚ اگر چه در بین اینها هم بعضا اسراف هست. كنار گذاشتن اسراف در چیزهایی كه به نظر كوچك می آید‚ مثل اسراف در مصرف بی رویه آب.
... ما وظیفه داریم كه خود را بر طبق آنچه كه دین از ما خواسته است و عقل سلیم از ما می طلبد‚ آن طور تنظیم كنیم.
اسراف در آب‚ اسراف در نان‚ اسراف در مواد غذایی‚ اسراف در وسایل زندگی‚ زیاده روی‚ زیاد خریدن‚ زیاد مصرف كردن‚ دور ریختن چیزهایی كه قابل استفاده است‚ اینها تضییع نعمت خداست.
... در همه امور ما باید به صرفه جویی عادت بكنیم. صرفه جویی‚ یعنی آن چیزی را كه قابل استفاده است و می توانیم از آن استفاده كنیم‚ استفاده كنیم. نسبت به امكانات‚ با هوس رفتار نكنیم. دایما چیزهای ماندگار را نو كردن‚ چیزهای ضایع نشدنی را دور ریختن‚ روش درستی نیست. به نظر من باید مسئولان كشور‚ راه صرفه جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند‚ من به صورت كلی این را عرض می كنم. خود مسئولان دولتی هم باید اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتی‚ از اسراف مردم عادی مضرتر است‚ زیرا كه این اسراف در بیت المال است.
(پیام نوروزی سال 1376 - تاریخ : 29/12/1375)

سه شنبه 20 مرداد 1388

http://rijabe.persiangig.com/image/sad/5.JPG

سه شنبه 20 مرداد 1388


*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
به ملت ایران عرض كردم كه صرفه جویی را شعار خودتان قرار بدهید. صرفه جویی‚ به معنای گدابازی نیست كه بعضی بگویند چرا نمی گذارید مردم از نعمتهای خدا استفاده كنند. نه‚ استفاده كنند‚ ولی اسراف و زیاده روی نكنند‚ اسراف در جامعه‚ لازمه اشرافیگری و تقسیم نابرابر ثروت و مایه تضییع اموال عمومی و نعمت الهی است. صرفه جویی صحیح - همان كه در اسلام به آن قناعت می گویند - به معنای نخوردن نیست‚ به معنای زیاده روی نكردن‚ مال خدا را حرام نكردن‚ نعمت الهی را ضایع نكردن است. اگر جامعه یی بخواهد قناعت و صرفه جویی را - كه یك دستور اسلامی است - عمل بكند‚ باید متوجه باشد كه در شكل كلی باید به عدالت اجتماعی و مساله عدالت پرداخته شود. برای این كه بشود این راه را ادامه داد‚ همه و همه باید كوشش كنند‚ حالا كه بحمدالله كشور در راه سازندگی حركت می كند‚ از عدالت غفلت نكنند و میدان برای سوءاستفاده كنندگان باز نشود.
(مشهد مقدس - تاریخ : 1/1/1376)

سه شنبه 20 مرداد 1388

*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
من آنچه را كه می خواهم در این برهه عرض كنم‚ این است كه ملت عزیز‚ جدا از اسراف و زیاده روی‚ پرهیز كنند. ما حق نداریم به عنوان یك ملت‚ مصالح بزرگ و ملی و دورنگر - بلكه مصالح نقد مهم و كنونی - خود را‚ به خاطر خواسته های شخصی خودمان - كه ما را به اسراف و بی بندوباری در مصرف می كشاند - فدا كنیم و آنها را ندیده بگیریم! همه باید مساله صرفه جویی را جدی بگیرند.
عزیزان من! ملت ایران را به ریاضت‚ دعوت نمی كنم‚ بحمدالله ما احتیاجی به این نداریم كه ملت خودمان را به ریاضت‚ دعوت كنیم. فضای غم آلود ریاضت‚ از زندگی این مردم‚ دور باد! من مردم را به قناعت‚ دعوت می كنم‚ قناعت سرافرازانه‚ قناعت انسان عاقل و خردمندی كه می داند آینده خود را با قناعت تامین می كند‚ و زندگی و روال اقتصادی كشور را تسهیل‚ و به مسئولین كمك می كند كه بتوانند تدابیر صحیح را در كار اداره مملكت‚ اعمال كنند.
(پیام نوروزی سال 1377 - تاریخ : 28/12/1376)
ببینید اسراف چه كار می كند! اسراف در نان‚ اسراف در آب‚ اسراف در برق‚ اسراف در مصالح ساختمانی‚ اسراف در انواع و اقسام كالاهای گوناگون‚ اسراف در اسباب بازی بچه و در وسایل تجملاتی! عزیزان من این اسراف‚ همان كاری را با كشور می كند كه دشمن می خواهد! او از آن طرف به وسیله نفت‚ به وسیله تحریم اقتصادی و انواع و اقسام ضربه ها‚ برملت ایران ضربه وارد می كند‚ از این طرف هم خود ما با اسراف و صرفه جویی نكردن‚ ضربه او را تكمیل می كنیم! حرف من این است.
من در پیام گفتم كه مردم را به ریاضت اقتصادی دعوت نمی كنم‚ ابدا! چه ریاضتی بحمدالله ملت ما احتیاج به ریاضت ندارد. من آنها را به قناعت‚ به صرفه جویی و به اسراف نكردن‚ دعوت می كنم. اسراف‚ حرام است. این هم نمی شود كه من و شما‚ مرتب دیگران را نصیحت كنیم‚ همه باید سعی كنند كه اسراف را از زندگی خودشان‚ از زندگی شخصی و از زندگی كاری خود دور كنند.
(صحن مطهر امام رضا (ع) - تاریخ : 1/1/1377)

بحران!!!!

سه شنبه 20 مرداد 1388

http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009/6/16/irna633807476840468750.jpg

سه شنبه 20 مرداد 1388


*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
عزیزان من! یك ملت حق دارد با رفاه زندگی كند‚ حق دارد خوش بگذراند‚ حق دارد از انواع نعم الهی استفاده كند - در این شكی نیست - همه قشرهای یك ملت هم بایستی بتوانند استفاده كنند‚ لیكن حتی در مواقعی كه یك دولت و یك ملت‚ برخوردار از درآمد هم هستند‚ اسراف مضر و مذموم و شرعا حرام است‚ چه برسد آن وقتی كه درآمد یك كشور به طور موقت كم می شود....
خطاب من در درجه اول متوجه كسانی است كه متمكنین به كشورند‚ دستشان به دهانشان می رسد و می توانند خرج كنند‚ می توانند گوشت‚ مواد غذایی‚ امكانات زندگی‚ محصولات مدرن‚ انواع و اقسام وسایل برقی و ماشینهای گران قیمت تهیه كنند. چو دخلت نیست‚ خرج آهسته تر كن . نگو من دخل دارم‚ این جا دخل شخصی ملاك نیست‚ دخل كشور ملاك است. وقتی كه یك ملت مقداری درآمدش كم می شود‚ باید ملاحظه كنند....
لازم است كه به مساله قناعت - به معنای اسراف نكردن - اهمیت بدهند. اسراف نكردن در مواد غذایی‚ چه قدر مواد غذایی زاید دور ریخته می شود. حتی اسراف نكردن در مواد دارویی‚ چقدر مواد دارویی غیر لازم خریده می شود و به خانه ها برده می شود و بدون مصرف باقی می ماند. مواد اولیه و یا خود دارو را باید از خارج بخرند و بیاورند‚ یا در داخل باید با زحمت درست كنند. اینها ثروت و سرمایه مملكت است و از دست می رود.... (خطبه های نماز جمعه تهران - تاریخ : 4/10/1377)

بدون شرح

سه شنبه 20 مرداد 1388

http://kallar85.googlepages.com/BLVA86_R_250.jpg

سه شنبه 20 مرداد 1388


*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
سالهاست كه بنده درباره زندگی تشریفاتی مكرر تذكر می دهم‚ این دو جنبه دارد: یك جنبه از لحاظ اصل پایبندی به تجملات و تشریفات است‚ كه این بد و دون شان انسان والاست‚ یعنی یك وقت انسان به یك چیز غیر لازم پایبند می شود كه دون شان انسان است‚ بعلاوه‚ مسرفانه است‚ تضییع سرمایه ها‚ تضییع اموال و تضییع موجودیها در آن هست‚ این یك بعد قضیه است كه اصل اسراف بد است‚ اصل تجمل همراه با اسراف و همراه با زیاده روی است و بد است‚ لیكن جنبه دومی دارد كه اهمیتش كمتر از جنبه اول نیست‚ و آن انعكاس تجمل شما در زندگی مردم است‚ بعضیها از این غفلت می كنند! وقتی شما جلوی چشم مردم‚ وضع اتاق و دفتر و محیط كار و محیط زندگی را آن چنانی می كنید‚ این یك درس عملی است و هركسی این را می بیند‚ بر او اثر می گذارد‚ حداقل این را باید رعایت كرد.
فضا را‚ فضای تجملاتی و تجمل گرایی و عادت كردن به تجمل قرار ندهیم‚ چون امروز اگر این روحیه تجمل گرایی در جامعه ما رواج پیدا بكند - كه متاسفانه تا میزان زیادی هم رواج پیدا كرده است - بسیاری از مشكلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی كشور اصلا حل نخواهد شد.
(دیدار با كارگزاران نظام - تاریخ : 4/10/1378)

سه شنبه 20 مرداد 1388

*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
منكراتی كه در سطح جامعه وجود دارد و می شود از آنها نهی كرد و باید نهی كرد‚ از جمله اینهاست: اتلاف منابع عمومی‚ اتلاف منابع حیاتی‚ اتلاف برق‚ اتلاف وسایل سوخت‚ اتلاف مواد غذایی‚ اسراف در آب و اسراف در نان. ما این همه ضایعات نان داریم‚ اصلا این یك منكر است‚ یك منكر دینی است‚ یك منكر اقتصادی و اجتماعی است‚ نهی از این منكر هم لازم است‚ هر كسی به هر طریقی كه می تواند‚ یك مسئول یك طور می تواند‚ یك مشتری نانوایی یك طور می تواند‚ یك كارگر نانوایی طور دیگر می تواند.
(تاریخ : 25/9/1379)

بدون شرح

سه شنبه 20 مرداد 1388

http://www.ettelaat.com/new/newdata/2008/11/11-04/14-08-54.jpg

سه شنبه 20 مرداد 1388

http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1465/m11-01.jpg

سه شنبه 20 مرداد 1388

*** مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
از جمله چیزهایی كه روند حركت به سمت عدالت را در جامعه كند می كند‚ نمود اشرافیگری در مسئولان بالای كشور است‚ از این اجتناب كنید. اشرافیگری دو عیب دارد‚ عیب دومش از عیب اولش بزرگتر است. عیب اول اشرافیگری‚ اسراف است - اشرافیگری حلال را می گوییم‚ یعنی آن چیزی كه پولش از راه حلال و بحق به دست آمده - اما عیب دوم بدتر است و آن این است كه فرهنگ سازی می كند‚ یعنی چیزی برای مسابقه دادن همه درست می كند. البته در این زمینه مسئولان درجه یك خیلی نقش دارند‚ تلویزیون خیلی نقش دارد‚ منش من و شما خیلی نقش دارد.
(در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت - تاریخ : 5/6/1380)

بدون شرح

سه شنبه 20 مرداد 1388

http://i3.tinypic.com/27wrurm.jpg

کم آبی

سه شنبه 20 مرداد 1388

http://www.alborzic.com/images/water.jpg

 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید : 35
 • بازدید امروز :12
 • بازدید دیروز : 8
 • بازدید این ماه : 35
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic